Strefa Pacjenta

e-Recepta

Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków.

7 dni

recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej;

7 dni

recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków;

14 dni

recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające;

30 dni

recepty wystawione na pozostałe leki;

60 dni

wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy;

60 dni

na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.

Bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.
W przypadkach chorób przewlekłych lekarz ma prawo wystawić kilka recept z odroczonym terminem realizacji nawet na cały rok.

e-Skierowanie

Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej

E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

 

 

Co zyskujesz dzięki e-skierowaniu

Z

nie musisz dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL

Z

nie będziesz wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu

Z

nie zgubisz e-skierowania i nie trafi w niepowołane ręce — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a Ty możesz sprawdzić kod na swoim IKP

Z

możesz (Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba) śledzić historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań

Z

Po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowania zostaje ono automatycznie przypisane do placówki i nie można go jednocześnie zarejestrować w innej poradni

Skierowania do specjalistów

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w ramach NFZ są udzielane na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – POZ lub lekarza z poradni specjalistycznej (AOS). Pacjent ma prawo wybrać specjalistę we wszystkich placówkach działających w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czyli mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do Poradni:

ginekologiczno-położniczej

stomatologicznej

wenerologicznej

onkologicznej

psychiatrycznej

Skierowanie nie jest wymagane od osób:

chorych na gruźlicę

zakażonych wirusem HIV

inwalidów wojennych i osób represjonowanych

uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego.

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ lub lekarza specjalisty), wyjąwszy nagłe przypadki.

W przypadkach nagłych pacjenci mogą zgłaszać się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – SOR.

Od 2015 roku pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Kontakt

i

Polityka Cookies

Adres

ul. Mokotowska 6A
00-641 Warszawa

Telefon

22 825 35 67

FAX

22 825 11 63

E-mail

info@mokotowska.com.pl

Napisz do nas