EDM

SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIEM 1 LIPCA 2021 ROKU,
URUCHOMILIŚMY OBIEG ORAZ WYMIANĘ ELEKTRYCZNEJ DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ – EDM.

GŁÓWNE DOKUMENTY SKŁADAJĄ SIĘ NA EDM PACJENTA TO:
• E-RECEPTY
• E-SKIEROWANIA
• WPISY DO KARTY ZDROWIA I CHOROBY
• INFORMACJE O ROZPOZNANIU CHOROBY, PROBLEMU
ZDROWOTNEGO LUB URAZU, WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH
BADAŃ, UDZIELONYCH ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH ORAZ
EWENTUALNYCH ZALECENIACH
• INFORMACJE DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO ŚWIADCZENIOBIORCĘ DO
PORADNI SPECJALISTYCZNEJ LUB LECZENIA SZPITALNEGO O
ROZPOZNANIU, SPOSOBIE LECZENIA, ROKOWANIU, ORDYNOWANYCH
LEKACH, ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
ŻYWIENIOWEGO I WYROBACH MEDYCZNYCH, W TYM OKRESIE ICH
STOSOWANIA I SPOSOBIE DAWKOWANIA ORAZ WYZNACZONYCH
WIZYTACH KONTROLNYCH
DOSTĘP DO WYBRANYCH W/W INFORMACJI PACJENCI MOGĄ UZYSKAĆ
POPRZEZ IKP – INTERNETOWE KONTO PACJENTA

Kontakt

i

Polityka Cookies

Adres

ul. Mokotowska 6A
00-641 Warszawa

Telefon

22 825 35 67

FAX

22 825 11 63

E-mail

info@mokotowska.com.pl

Napisz do nas